Conferinţa Preoţească de toamnă în Protopopiatul Slobozia

La biserica Sf. Ilie din Slobozia a avut loc, în ziua de joi 21 octombrie 2010 conferinţa semestrială de toamnă a preoţilor din protopopiatul Slobozia, cu tema "2010 anul omagial al Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române".

Conferinţa a fost precedată de oficierea Sf. Liturghii de un sobor de preoţi şi diaconi sub protia Pc. Pr. Nedelcu Nicolae, în prezenţa preoţilor din protopopiat şi a numeroşi credincioşi. A urmat săvârşirea slujbei de te-deum în prezenţa Preasfinţitului Episcop Vincenţiu şi a membrilor Permanenţei Consiliului Eparhial.

Subiectul conferinţei preoţeşti a fost anunţat de către Pc. Protoiereu Dumitru Drăghici şi a fost dezvoltat de către Pc. Pr. Voicu Ionuţ Costinel de la parohia Nicoleşti care a prezentat referatul cu tema "Recunoaşterea Autocefaliei confirmare a demnităţii şi prestigiului Bisericii Ortodoxe Române în cadrul Ortodoxiei Universale". A urmat Pc. Pr. Geantă Viorel de la parohia Munteni Buzău II cu referatul "Sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir mărturie văzută a autocefaliei bisericeşti" şi Pc. Pr. Gangă Nicolae de la parohia Orboieşti cu referatul "Autocefalia în dialogul panortodox".

În cuvântul de încheiere Preasfinţitul Părinte Vincenţiu a apreciat calitatea referatelor prezentate şi a îndemnat preoţii din protopopiatul Slobozia să intensifice activitatea pastoral misionară în parohii.

Lucrările coferinţei au fost încununate de concertul susţinut de corul "Harisma" al Protoieriei Slobozia condus de Pc. Pr. Cătălin Stanciu secretar al Protoieriei.
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat arie slideshow...
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...