Parohia Sfântul Ilie din Slobozia a fost gazda Cercului Pastoral din luna februarie

În ziua de vineri, 26 februarie 2016,biserica cu hramul Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul din Slobozia unde slujesc:părintele paroh Nicolae Nedelcu, părintele Victor Scurtu și ArhidiaconulNicușor Silviu Dascălu s-a dovedit neîncăpătoare pentru credincioșii ce au luatparte, într-un număr impresionant, la slujba tainei Sfântului Maslu de obște cea fost oficiată, de toți preoții din municipiul nostru.

Atmosfera de rugăciune in comuniune șicredință manifestată prin iubire față de semeni au fost dominante în timpulSfintei Taine. Cercul pastoral a continuat cu prezentarea referatului întocmitde părintele consilier economic Cristian Ștefan Munteanu de la parohia „SfântulDumitru” Slobozia ce a evidențiat importanta educației copiilor în familie.

La finalul slujbei părintele Protopop IonuțButu a vorbit credincioșilor despre iertare în strânsă legătură cu faptele demilostenie ce trebuie sa fie făcute cu inima curata în această perioadă aSfântului și Marelui Post care urmează și care trebuie să ne apropie mai multde Dumnezeu, de credința și de Sfânta Biserică pentru a întâmpina bucuria ÎnvieriiDomnului cu sufletele curate, cu mai multă bunătate, cu liniște și cu pace în familiilenoastre.
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat arie slideshow...
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...