HRAMUL PAROHIE – Slujire în sobor și bucurie pentru comunitatea parohială

Miercuri,20 iulie 2016, credincioșii parohiei „Sfântul Prooroc Ilie” din ProtopopiatulSlobozia, în frunte cu soborul de slujitori alcătuit din preoții slujitori laaceastă parohie Nicolae Nedelcu și Victor Scurtu, dar mai ales preoții invitațiDumitru Drăghici, Cătălin Stanciu și Laurențiu Cioranu, secretarulProtopopiatului Slobozia, au sărbătorit hramul bisericii.

Cuvântulde învățătură la această sărbătoare a fost rostit de preacucernicul părinte DumitruDrăghici, care a subliniat viața și misiunea jertfelnică, plăcută în fața luiDumnezeu, a Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul, despre puterea credinței mărturisităde Sfântul Proroc împotriva zeilor, exemplu de trăire a credinței creștine,pentru noi cei de azi, arătând aceeași râvnă împotriva prozelitismul sectar.

Lasfârșitul slujbei preacucernicul părinte paroh Nicolae Nedelcu a mulțumitcredincioșilor, care au venit în număr mare, și preoților invitați.

ConsiliulParohial, coordonați de preoții slujitori au pregătit pentru toți credincioșiiprezenți peste 500 de pachete.

DupăSfânta Liturghie s-a săvârșit slujba parastasului pentru ctitorii bisericii.
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat arie slideshow...
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...