PAROHIA SFÂNTUL ILIE DIN SLOBOZIA A FOST GAZDA CERCULUI PASTORAL NR. 1

Înziua de vineri, 16 februarie 2018, biserica cu hramul Sfântul Prooroc IlieTesviteanul din Slobozia unde slujesc: părintele paroh Victor Scurtu, părinteleIoan-Florin Simion și Arhidiaconul Nicușor Silviu Dascălu și Nicolae Nedelcus-a dovedit neîncăpătoare pentru credincioșii ce au luat parte, într-un numărimpresionant, la slujba tainei Sfântului Maslu de obște ce a fost oficiată, detoți preoții din municipiul nostru.

Atmosferade rugăciune in comuniune și credință manifestată prin iubire față de semeni aufost dominante în timpul Sfintei Taine. Cercul pastoral a continuat cuprezentarea referatului întocmit de părintele consilier economic CristianȘtefan Munteanu de la parohia „Sfântul Dumitru” Slobozia.

Lafinalul slujbei părintele Protopop Ionuț Butu a vorbit credincioșilor despreiertare în strânsă legătură cu faptele de milostenie ce trebuie sa fie făcutecu inima curata în această perioadă a Sfântului și Marelui Post care urmează șicare trebuie să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de credința și de SfântaBiserică pentru a întâmpina bucuria Învierii Domnului cu sufletele curate, cumai multă bunătate, cu liniște și cu pace în familiile noastre.
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat arie slideshow...
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...